Groot aanbod

Altijd persoonlijk contact

Gemiddelde klantenbeoordeling van 9,2

Bekkenfysiotherapie Bolsward, Sneek, Joure

Fysio-Actief

Over ons
Praktijkinformatie Fysio-actief

Algemeen

Fysio-Actief voldoet als Keurmerk Praktijk aan de hoogste kwaliteitseisen voor fysiotherapiepraktijken. Dit houdt in dat de geleverde zorg doelmatig en efficiënt is en dat we streven naar een hoge klanttevredenheid. De door ons gebruikte behandeltechnieken zijn “state of the art” en gebaseerd op “best practice” of op wetenschappelijk onderzoek. Voor een behandeling of gericht advies kun je terecht bij onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. Alle fysiotherapeuten van Fysio-Actief staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep.

 

Afspraak

Je kunt gemakkelijk telefonisch (0515-434355), per mail, via de website of  aan de balie (in Sneek) een afspraak maken. Jouw gegevens worden ingevoerd in ons systeem en je wordt direct geïnformeerd over de behandelmogelijkheden in relatie tot jouw verzekeringsrecht. Wij proberen in de meeste gevallen direct een afspraak met je te maken, rekening houdend met jouw aandoening en persoonlijke wensen.

 

Klachtenregeling

Fysio-Actief hanteert een klachtenprocedure. Je kunt ervan uitgaan dat de fysiotherapeuten binnen Fysio-Actief hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop jouw fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie.

Klachten kun je in eerste instantie met jouw behandelend fysiotherapeut bespreken. Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van Fysio-Actief,  zij zullen je verder helpen met de afhandeling van de klacht.

Je kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van ons genootschap voor fysiotherapie. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt jouw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing.

 

Patiënttevredenheidsonderzoek

Fysio-Actief voert doorlopend een Patiënttevredenheidsonderzoek uit. Wij doen dit middels de vragenlijst van ZorgDNA. Door middel van dit onderzoek stimuleren onze patiënten ons om onze zorg verder te optimaliseren en/of te verbeteren. De patiënttevredenheid wordt gemeten middels een enquête. Nadat de behandeling fysiotherapie bij Fysio-Actief wordt afgesloten, ontvang je via een onafhankelijk bureau een e-mailbericht waarin medewerking aan dit onderzoek wordt gevraagd. Wij waarderen het enorm als je de moeite neemt om de enquête in te vullen.

 

Wet WGBO

De wet WGBO regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen etc). Als een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren. Klik hier voor de wet wgbo