Praktijkinformatie

Algemeen

Fysio-Actief voldoet als Plus Praktijk aan de hoogste kwaliteitseisen voor fysiotherapiepraktijken. Dit houdt in dat de aan u geleverde zorg doelmatig en efficiënt is en dat we streven naar een hoge klanttevredenheid. De door ons gebruikte behandeltechnieken zijn “state of the art” en gebaseerd op “best practice” of op wetenschappelijk onderzoek. Voor een behandeling of gericht advies  kunt u terecht bij onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. Alle fysiotherapeuten van Fysio-Actief staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep.

Afspraak

U kunt gemakkelijk telefonisch (0515-434355), per mail, via de website of  aan de balie (in Sneek) een afspraak maken. Uw gegevens worden ingevoerd in ons systeem en u wordt direct geïnformeerd over de behandelmogelijkheden in relatie tot uw verzekeringsrecht. Wij proberen in de meeste gevallen direct een afspraak met u te maken, rekening houdend met uw aandoening en uw persoonlijke wensen.

Klachtenregeling

Fysio-Actief hanteert een klachtenprocedure. U kunt ervan uitgaan dat de fysiotherapeuten binnen Fysio-Actief hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie.

Klachten kunt u in eerste instantie met uw behandelend fysiotherapeut bespreken. U kunt ook contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen  van Fysio-Actief,  zij zullen u verder helpen met de afhandeling van de klacht.

U kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van ons genootschap voor fysiotherapie. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Klik hier voor het meldingsformulier klachten en het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Fysio-Actief voert doorlopend een Patiënttevredenheidsonderzoek uit. Wij doen dit middels de Prem vragenlijst van QDNA. Door middel van dit onderzoek stimuleren onze patiënten ons om onze zorg verder te optimaliseren en/of te verbeteren. De patiënttevredenheid wordt gemeten middels een enquête. Nadat de behandeling fysiotherapie bij Fysio-Actief wordt afgesloten, ontvangt u via een onafhankelijk bureau een e-mailbericht waarin medewerking aan dit onderzoek wordt gevraagd. Wij waarderen het enorm als u de moeite neemt om de enquête in te vullen.

Wet WGBO

De wet WGBO regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen etc). Als een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren. Klik hier voor de wet wgbo