Groot aanbod

Altijd persoonlijk contact

Gemiddelde klantenbeoordeling van 9,2

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie
Werken is gezond en gezond werken is nog beter!

Mensen zijn een belangrijke schakel in het werkproces. De arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut kan jouw bedrijf ondersteunen bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid. Gezonde, fitte medewerkers hebben plezier in hun werk, zijn productiever en verzuimen minder.

Terugkerende klachten of vertraagd herstel van klachten kunnen er toe leiden dat medewerkers hun eigen werk niet meer kunnen volhouden. Een arbeids-/bedrijfsfysiotherapeut analyseert de situatie en maakt op basis van deze analyse een plan. Er wordt een oplossingsgerichte aanpak gehanteerd waarin gekeken wordt naar mogelijkheden. Door onze onafhankelijke positie kunnen we de situatie bekijken vanuit zowel het oogpunt van de medewerker als van de werkgever.

Wij werken vanuit onze eigen praktijk of op jouw locatie.

 

Mogelijkheden met bedrijfsfysiotherapie

Je kunt rekenen op ondersteuning bij alles wat met fysieke belasting en vitaliteit van de medewerkers te maken heeft:

 • werkplekonderzoek
 • voorlichting aan medewerkers en/of afdelingen, gericht op fysieke belasting, ergonomie van een werkplek, werkhoudingen, gezond werken, vitaliteit e.d.
 • verzuimpreventie
 • reïntegratiebegeleiding
 • werkplektraining
 • fysiotherapie intern in uw bedrijf
 • vitaliteitscoaching

 

Meer informatie over Bedrijfsfysiotherapie

Het is belangrijk dat de invulling van onze dienstverlening aansluit op jouw vraag.

 • Wil je in jouw bedrijf het ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen?
 • Twijfel je aan de inrichting van de werkplek?
 • Adviseer je jouw medewerker een fysieke training te ondergaan zodat hij zijn werk beter kan volhouden?
 • Zoek je reïntegratiebegeleiding voor een van jouw medewerkers die fysieke klachten heeft?
 • Wil je jouw medewerkers voorlichting geven zodat ze weten wat gezond werken in hun specifieke situatie betekent?
 • Zijn jouw medewerkers vitaal?

In een vrijblijvend oriënterend gesprek brengen we de wensen in kaart en bieden we je een passende offerte aan. Een informatiegesprek kost niets!