Wanneer Psychosomatiek?

Klachten als lichamelijke pijn, vermoeidheid, benauwdheid, slecht slapen, duizeligheid of hoofdpijn blijven soms zonder verklaring langer bestaan dan verwacht. Het lijkt een soort griepje dat maar niet overgaat. De klachten kunnen heftiger worden waardoor je belemmerd wordt in je dagelijkse functioneren. De psychosomatisch fysiotherapeut gaat met jou op zoek naar de factoren die normaal herstel belemmeren en leert je hoe je met je klachten om kunt gaan.

De psychosomatisch fysiotherapeut kan helpen bij klachten als:

  • (Chronische) pijn
  • Hyperventilatie
  • Druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid
  • Lichamelijke klachten die moeizaam herstellen
  • Slaapproblemen
  • Extreme vermoeidheid
  • Niet kunnen ontspannen, prikkelbaar, gejaagd zijn
  • Angst en onzekerheid

Behandeling

De behandeling is erop gericht om beter om te gaan met jouw situatie. Er is aandacht voor ademhaling, ontspanning, leren kennen van je eigen grenzen en mogelijkheden. De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt je bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Uiteindelijk kan je ervaren dat je beter gaat functioneren en dat de klachten steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt indien nodig samen met andere zorgverleners om te zorgen dat je een behandeling krijgt die jouw situatie het meest optimaal ondersteunt.