Worden de kosten voor fysiotherapie vergoed door een zorgverzekeraar?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af van het soort pakket dat u heeft afgesloten. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dient u de behandeling zelf te betalen. U ontvangt hiervoor van ons een factuur. De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden deels vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten met een chronische aandoening, vermeld op de door de overheid samengestelde chronische lijst, komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts / specialist is vereist. De eerste 20 behandelingen worden in dit geval vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als u die afgesloten heeft). Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding vanuit de basisverzekering (eerst eigen risico). Het is niet zo dat alle aandoeningen waar u wellicht “chronisch “last van heeft, voorkomen op de chronische lijst.

Alles in strijd voor jouw bewegingsvrijheidMaak een afspraak