fbpx

Wereld Alzheimer Dag

m

Alzheimer is de meeste bekende en meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is een syndroom dat wordt gekenmerkt door drie groepen van symptomen.

De eerste groep symptomen is de afname van cognitieve functies, waaronder het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, waarnemen, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie valt. Ten tweede kunnen de motorische (lichamelijke) vaardigheden afnemen, waardoor het uitvoeren van dagelijkse taken moeilijker wordt. Als laatste kunnen er ook gedragsproblemen en psychiatrische symptomen voorkomen, zoals hallucinaties en depressie. Deze symptomen kunnen apart of samen voorkomen.

Bij de ziekte van Alzheimer neemt de omvang van de hersenen af en daarnaast ontstaan er eiwitklonters. Deze worden plagues en tangles genoemd. Plagues ontstaan tussen de hersencellen en belemmeren daardoor de communicatie tussen de hersencellen. Tangles ontstaan in de hersencellen, hierdoor worden voedingsstoffen niet goed door de cel vervoerd en sterft de cel uiteindelijk af.

2019_2109 Dag van de alzheimer zenuwcel2019_2109 Dag van de alzheimer doorsnede hersenen

Op dit moment is er helaas nog geen behandeling beschikbaar om alzheimer te genezen. Wel zijn er diverse soorten medicatie beschikbaar om de symptomen iets te remmen. Er is de laatste jaren ook veel onderzoek gedaan naar niet-medicamenteuze behandelingen. Eén daarvan is het krijgen van voldoende beweging. Zo blijkt er uit een groot onderzoek uit 2015, waarin verschillende kleinere onderzoeken met elkaar vergeleken worden, dat fysieke activiteit een positief effect heeft op de cognitieve functie. Hierbij is zowel een combinatie van cardio-oefeningen (lopen, fietsen, zwemmen, etc.) met krachtoefeningen als alleen cardio-oefeningen geschikt.

De World Health Organization (WHO) heeft voor ouderen (gezond of met een aandoening zoals Alzheimer) een beweegrichtlijn opgesteld. Deze schrijft voor dat je tenminste 150 minuten per week matig-intensief moet bewegen met daarnaast 2 keer per week krachtoefeningen in combinatie met balansoefeningen.

Heeft u moeite om voldoende te bewegen? Onze geriatriefysiotherapeut kan u helpen om hiernaar toe te werken. Verder is er op onze locatie in Joure op maandagmiddag een beweeggroep speciaal voor mensen met dementie, genaamd Co-Fit. Hier krijgt u goede begeleiding en tips. https://www.fysio-actief.nl/nieuws/nieuw-groepslessen-voor-mensen-met-dementie/

Bronnen:
www.hersenstichting.nl
Burns, A. and Iliffe, S. (2009) ‘Dementia’, BMJ (Online), 338(7691), pp. 405–409. doi: 10.1136/bmj.b75.

Groot, C. et al. (2016) ‘The effect of physical activity on cognitive function in patients with dementia : A meta-analysis of randomized control trials’. Elsevier B.V., 25, pp. 13–23.

Alles in strijd voor jouw bewegingsvrijheidMaak een afspraak