“Trainen zonder begeleiding maar met trainingsschema op de aangegeven daluren”

Kosten

1x per week €22,50
Onbeperkt €32,50

Lidmaatschap en betaling

 • Betaling verloopt via automatische incasso
 • Abonnement wordt stilzwijgend verlengd
 • Abonnement loopt per 1e van de maand
 • De automatische afschrijving vindt plaats in de eerste maand van een nieuwe abonnementsperiode.

Opzegging

 • Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk (d.m.v. opzegformulier) te gebeuren of via de mail naar bwortman@fysio-actief.nl
 • Opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand.
 • Opzegging dient voor de 1e van de maand schriftelijk bij ons binnen te zijn. De automatische incasso wordt vervolgens (na het
  lopend abonnement + 1 maand) stopgezet. Wanneer u niet tijdig opzegt, blijven de kosten van het abonnement verschuldigd.

Inhaallessen

 • Niet gevolgde trainingen kunnen (op eigen initiatief) binnen een maand ingehaald worden.
 • Het is niet mogelijk het abonnement te verlengen met gemiste trainingen, bij niet inhalen vervallen de gemiste uren.

Vakantie

 • Opschorten tijdens vakanties is bij dit abonnement niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

 • Fysio-Actief is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van de dit
  gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.
 • Fysio-Actief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.
 • Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio-Actief kan verhaalbaar zijn op grond
  van wettelijke aansprakelijkheid.

Algemeen

 • Fysio-Actief behoudt zich het recht voor de openingstijden, urenindeling en tarieven te wijzigen aangezien het daluren abonnement
  eerst als pilot neergezet wordt.
 • Tijdens de daluren zal geen trainer aanwezig zijn voor begeleiding, vragen kunnen gesteld worden aan Bouke via de mail:
  bwortman@fysio-actief.nl

Daluren roosters locaties:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Sneek
16.00 – 17.00 uur 13.00 – 14.00 uur 18.00 – 19.00 uur 18.00 – 19.00 uur
20.00 – 21.00 uur 19.30 – 20.30 uur 20.00 – 21.00 uur
Bolsward
13.00 – 14.00 uur 16.00 – 17.00 uur 13.00 – 14.00 uur
18.00 – 19.00 uur
Joure
16.00 – 17.00 uur 10.00 – 11.00 uur 13.00 – 14.00 uur 13.00 – 14.00 uur 13.00 – 14.00 uur
18.00 – 19.00 uur 17.00 – 18.00 uur 19.30 – 20.30 uur 19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur