fbpx

Werken is gezond en gezond werken is nog beter!

Mensen zijn een belangrijke schakel in het werkproces. De arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut kan uw bedrijf ondersteunen bij vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid. Gezonde, fitte medewerkers hebben plezier in hun werk, zijn productiever en verzuimen minder.
Terugkerende klachten of vertraagd herstel van klachten kunnen er toe leiden dat medewerkers hun eigen werk niet meer kunnen volhouden.
Een arbeids-/bedrijfsfysiotherapeut analyseert de situatie en maakt op basis van deze analyse een plan. Er wordt een oplossingsgerichte aanpak gehanteerd waarin gekeken wordt naar mogelijkheden. Door onze onafhankelijke positie kunnen we de situatie bekijken vanuit zowel het oogpunt van de medewerker als van de werkgever.
Wij werken vanuit onze eigen praktijk of op uw locatie.

Mogelijkheden
U kunt rekenen op ondersteuning bij alles wat met fysieke belasting en vitaliteit van de medewerkers te maken heeft:
• werkplekonderzoek
• voorlichting aan medewerkers en/of afdelingen, gericht op fysieke belasting / ergonomie van de werkplek / werkhoudingen / gezond werken / vitaliteit e.d.
• verzuimpreventie
• reïntegratiebegeleiding
• werkplektraining
• fysiotherapie intern in uw bedrijf
• vitaliteitscoaching

Meer informatie
Het is belangrijk dat de invulling van onze dienstverlening aansluit op uw vraag.
• Wilt u in uw bedrijf het ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen?
• Twijfelt u aan de inrichting van de werkplek?
• Moet uw medewerker een fysieke training ondergaan zodat hij zijn werk beter kan volhouden?
• Zoekt u reïntegratiebegeleiding voor een van uw medewerkers die fysieke klachten heeft?
• Wilt u uw medewerkers voorlichting geven zodat ze weten wat gezond werken in hun specifieke situatie betekent?
• Zijn uw medewerkers vitaal?

In een vrijblijvend oriënterend gesprek brengen we uw wensen in kaart en bieden we u een passende offerte aan. Een informatiegesprek kost u niets!

Specialisten voor Bedrijfsfysiotherapie:

  • Karin Smit

    Karin Smit

Volop bewegingsvrijheid? Wij helpen je graag verder!Maak een afspraak