Nieuwsbrief Sport-Actief 14-01-2021

m

Beste sporters,

Het lijkt er op dat we weer open mogen! We zien de reserveringen voor de trainingsuren in het rooster al binnen stromen en daar zijn we super blij mee. Omdat de persconferentie pas vanavond is en de exacte voorwaarden nog onbekend zijn, weten we nog niet precies hoe alles zal verlopen. Toch informeren we jullie al graag over de komende tijd en wat er nodig is om veilig samen te kunnen sporten. Hou de mailbox en onze social media kanalen de komende tijd in de gaten voor eventuele updates.

Wat betekent dit voor ons

Het rooster

We gaan er voor nu van uit dat we met ingang van maandag volgens het ‘normale’ rooster kunnen trainen. Dus ook na 17:00 uur. Of dat echt zo is, weten we pas na vanavond. Het zou dus kunnen zijn dat het rooster nog verandert. Lessen die zijn geboekt in de avond verdwijnen dan weer. Sporters die al een dergelijke les hadden geboekt, moeten zichzelf dan opnieuw inplannen.

Aantal sporters en wisselmomenten

We bekijken per locatie hoeveel mensen er tegelijk in de zaal aanwezig kunnen zijn en passen daar het rooster op aan. Het blijft dus zo dat aanmelden voor de trainingen verplicht is. Daarnaast willen we iedereen nogmaals met klem vragen om op tijd te stoppen met trainen. De volgende groep kijkt goed of er voldoende ruimte is om binnen te komen. Sommige sporters zijn gewend om een circuitje te doen met meerdere personen tegelijk. De trainer bekijkt per training of dat in de huidige situatie mogelijk is.

Looproutes

Om het wisselmoment soepeler te laten verlopen gaan we de oude looproutes weer inzetten. In Bolsward betekent dit dat sporters de trainingszaal verlaten via de deur aan de achterkant van de zaal. In Joure komen sporters door de voordeur binnen en vertrekken door de achterdeur. In Sneek is het iets lastiger om de routes echt van elkaar te scheiden, dus daar is het vooral belangrijk om goed afstand te houden en te letten op de start- en eindtijden van de trainingsuren.

Groepslessen

Het is nog onduidelijk wat er wel en niet zal mogen op het gebied van groepslessen. We hopen natuurlijk dat zowel yoga als balanstrainingen door mogen gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen de sporters die balanstraining volgen op hun normale tijden gewoon komen. Lumine maakt dan een persoonlijk schema met oefeningen die individueel uitgevoerd kunnen worden. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de yogalessen komen we daar uiteraard op terug.

Incasso

Zoals in de vorige nieuwsbrief al was aangekondigd is de incasso voor de maand januari niet uitgevoerd. Omdat we gelukkig weer open mogen, compenseert dit voor de gemiste trainingen in december en januari. In februari zal dus weer gestart worden met incasseren en worden alle abonnementen weer actief. Heeft u als SportActief sporter de afgelopen twee weken personal training gevolgd, dan worden deze wel geïncasseerd. Van jaarabonnementen wordt de einddatum met een maand opgeschoven, zodat ook hier een maand niet sporten gecompenseerd wordt. We doen ons uiterste best om alles kloppend te krijgen, maar heeft u vragen over een bedrag dat wordt afgeschreven, neem dan vooral even contact met ons op.

 

De Basisregels

Om veilig te kunnen sporten met elkaar zijn er nog steeds de basisregels waar we met zijn allen aan moeten en willen voldoen.

  • Bij klachten; blijf thuis! Dus ook als het wel wat mee valt, of als u twijfelt.
  • Bij binnenkomst scannen we nog steeds de QR code. Is deze groen? Dan kunt u naar binnen en mag het mondkapje af.
  • Houd afstand. Geef elkaar de ruimte, wacht even op elkaar als dat nodig is en houd rekening met elkaar.
  • We blijven de apparaten en gebruikte materialen schoonmaken na gebruik.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de gangen en kleedkamers.
  • Kom niet te vroeg en vertrek op tijd. Ga pas de zaal in als de vorige groep is vertrokken.
  • Het is helaas niet mogelijk koffie of thee te drinken met elkaar.
  • Volg zoveel mogelijk de aangegeven looproutes.

Wij hebben er weer heel veel zin in! Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht via sportactief@fysio-actief.nl. Tot snel in de zaal!

Hartelijke groet,
Team SportActief

Alles in strijd voor jouw bewegingsvrijheidMaak een afspraak